Kategorie

Výrobci

Nejprodávanější produkty

Doprava

 

Cena dopravy je při objednávce nad 5.000,- Kč vč. DPH zdarma po celé České republice.

V ostatních případech je cena přepravy po České republice 99,- Kč vč. DPH, u zboží nad 50 kg 199,- Kč s DPH a u nadrozměrných zásilek 299,- Kč s DPH. Na Slovensko přeprava činí 299,- Kč vč. DPH, u zboží nad 50 kg 399,- Kč s DPH a u nadrozměrných zásilek 799,- Kč s DPH. Doběrečné je 29,- Kč s DPH.

Jako přepravní službu využíváme převážně Toptrans a DPD s dobou dodání do 24 hodin. Objednávky u zboží skladem jsou odesílány maximálně druhý všední den od přijetí objednávky, ostatní dle popisu.    

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvěstě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


Follow us on Facebook